Peeth Piche Burai Quotes

“Peeth piche burai nahi karni chahiye, kyunki woh achai ko nazarandaz kar deti hai.”

Peeth piche burai nahi karni chahiye, kyunki woh achai ko nazarandaz kar deti hai.

“Peeth piche burai karke, khud ki asliyat hi dikhate hain.”

Peeth piche burai karke, khud ki asliyat hi dikhate hain.

“Peeth piche burai se nafrat karni chahiye, kyunki woh sirf hume nuksan pahuchati hai.”

Peeth piche burai se nafrat karni chahiye, kyunki woh sirf hume nuksan pahuchati hai.

“Peeth piche burai karne wala khud bhi aage jaake buraayi ka shikar ban jata hai.”

Peeth piche burai karne wala khud bhi aage jaake buraayi ka shikar ban jata hai.

“Peeth piche burai karne se koi kuch nahi ukhaad sakta, woh sirf humara waqt barbaad karti hai.”

Peeth piche burai karne se koi kuch nahi ukhaad sakta, woh sirf humara waqt barbaad karti hai.

“Peeth piche burai karne se acche log bhi hamare dost banana chhod dete hain.”

Peeth piche burai karne se acche log bhi hamare dost banana chhod dete hain.

“Peeth piche burai karne se hamare dil mein negativiti ka anshamaan bhar jata hai.”

Peeth piche burai karne se hamare dil mein negativiti ka anshamaan bhar jata hai.

“Peeth piche burai karke hum sirf khud ko nuksan pahuchate hain, kisi aur ko nahi.”

Peeth piche burai karke hum sirf khud ko nuksan pahuchate hain, kisi aur ko nahi.

“Jo log peeth piche burai karte hain, unka koi maan nahi hota.”

Jo log peeth piche burai karte hain, unka koi maan nahi hota.

“Peeth piche burai karke hum sirf apne aap ko ghatiya sabit karte hain.”

Peeth piche burai karke hum sirf apne aap ko ghatiya sabit karte hain.

“Peeth piche burai karne se na sirf dusro ko nuksan pahuchta hai, balki khud ko bhi.”

Peeth piche burai karne se na sirf dusro ko nuksan pahuchta hai, balki khud ko bhi.

“Peeth piche burai karne waale log sachai se nahi lad sakte.”

Peeth piche burai karne waale log sachai se nahi lad sakte.

“Peeth piche burai karne se behtar hai sachai aur samman se kaam lena.”

Peeth piche burai karne se behtar hai sachai aur samman se kaam lena.

“Peeth piche burai karne waale log hamesha akela reh jaate hain.”

Peeth piche burai karne waale log hamesha akela reh jaate hain.

“Peeth piche burai karne se achai ki kadar jaati hai.”

Peeth piche burai karne se achai ki kadar jaati hai.

“Jo log peeth piche burai karte hain, woh khud bhi kabhi khushi nahi paate.”

Jo log peeth piche burai karte hain, woh khud bhi kabhi khushi nahi paate.

“Peeth piche burai se nafrat karo, kyunki woh sirf nuksan hi deti hai.”

Peeth piche burai se nafrat karo, kyunki woh sirf nuksan hi deti hai.

“Peeth piche burai karke, hum sirf apne aap ko girvi rakh dete hain.”

Peeth piche burai karke, hum sirf apne aap ko girvi rakh dete hain.

“Jo log peeth piche burai karte hain, woh khud bhi sachai se bhatak jaate hain.”

Jo log peeth piche burai karte hain, woh khud bhi sachai se bhatak jaate hain.

“Peeth piche burai karne se koi kamyabi nahi milti, bas nuksan hota hai.”

Peeth piche burai karne se koi kamyabi nahi milti, bas nuksan hota hai.

“Jo peeth piche burai karte hain, unhe khud ki kadar nahi hoti.”

Jo peeth piche burai karte hain, unhe khud ki kadar nahi hoti.

“Peeth piche burai karne se hamara dimaag bhi ganda ho jata hai.”

Peeth piche burai karne se hamara dimaag bhi ganda ho jata hai.

“Peeth piche burai karne waale log hamesha akela reh jaate hain.”

“Jo peeth piche burai karte hain, woh khud bhi kabhi khushi nahi paate.”

Jo peeth piche burai karte hain, woh khud bhi kabhi khushi nahi paate.

“Peeth piche burai se nafrat karo, kyunki woh sirf nuksan hi deti hai.”

“Peeth piche burai karke, hum sirf apne aap ko girvi rakh dete hain.”

“Jo log peeth piche burai karte hain, woh khud bhi sachai se bhatak jaate hain.”

“Peeth piche burai karne se koi kamyabi nahi milti, bas nuksan hota hai.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *