Odia Quotes About Life

“ଯେଉଁଥେ ସମୟ ଅଛି, ସେଉଁଠିରେ ପଡି ତା’ ପାଇଁଥିଲେ ସଫଳତା”

ଯେଉଁଥେ ସମୟ ଅଛି, ସେଉଁଠିରେ ପଡି ତା’ ପାଇଁଥିଲେ ସଫଳତା

“Life ଏକ fortune ବେଳେଇଚି, କୌଣସିନା କିଏ ଏଲୌଟା କରି କେଉ ବିଷୟ ମିଳିବନାହି”

Life ଏକ fortune ବେଳେଇଚି, କୌଣସିନା କିଏ ଏଲୌଟା କରି କେଉ ବିଷୟ ମିଳିବନାହି

“ଜୀବନ ଏକ ଅଳଗା ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଖେଳ”

ଜୀବନ ଏକ ଅଳଗା ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଖେଳ

“ବିଶ୍ୱରେ ଆପଣ କିଏ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ, ତାହାପରେ ଆପଣ ପାଇବାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନାହିଁ”

ବିଶ୍ୱରେ ଆପଣ କିଏ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ, ତାହାପରେ ଆପଣ ପାଇବାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନାହିଁ

“Life ମୂଳରେ ଏକ ଅସ୍ତିତ୍ବ ଲାଭ ଲୋକ”

Life ମୂଳରେ ଏକ ଅସ୍ତିତ୍ବ ଲାଭ ଲୋକ

“ଜୀବନ ଏକ କଛାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଯଦି ଆପଣ ସେତା ଅଶା କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଷ୍ଟ ସପ୍ତରେ ଦେଖାଯିବେ”

ଜୀବନ ଏକ କଛାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଯଦି ଆପଣ ସେତା ଅଶା କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଷ୍ଟ ସପ୍ତରେ ଦେଖାଯିବେ

“ଜୀବନ ଏକ ଚିତ୍ର, ବରଣକୁ ସୂଚନା ହେବ, ସେତେ ମୂର୍ତ୍ତି ହେବ”

ଜୀବନ ଏକ ଚିତ୍ର, ବରଣକୁ ସୂଚନା ହେବ, ସେତେ ମୂର୍ତ୍ତି ହେବ

“ଖୁସି ସାଧାରଣ ଦିନେ ଆସି ଜାଏ, ତେବେ ସାଧାରଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଇବ ନାହିଁ”

ଖୁସି ସାଧାରଣ ଦିନେ ଆସି ଜାଏ, ତେବେ ସାଧାରଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଇବ ନାହିଁ

“ଜୀବନ ଏକ ଉତ୍ତେଜିତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା”

ଜୀବନ ଏକ ଉତ୍ତେଜିତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା

“ଜୀବନ ଭିତରେ ହେଉ, ସେତେ ଆପଣ କେତେ ଦିନର ଜୀବନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ”

ଜୀବନ ଭିତରେ ହେଉ, ସେତେ ଆପଣ କେତେ ଦିନର ଜୀବନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ

“Life ଏକ mystery, ପରେମ ବିନାତ୍ମୀୟ ଓ ଭିୟ ଭୟଂକର”

Life ଏକ mystery, ପରେମ ବିନାତ୍ମୀୟ ଓ ଭିୟ ଭୟଂକର

“ଜୀବନ ଏକ କହାଣୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନେ ଏକ ଭିୱିଚ୍ଛା”

ଜୀବନ ଏକ କହାଣୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନେ ଏକ ଭିୱିଚ୍ଛା

“ଜୀବନ ଅନେକ ବର୍ଷର ବ୆ଳାବସାୟି”

ଜୀବନ ଅନେକ ବର୍ଷର ବ୆ଳାବସାୟି

“ଜୀବନ ଏକ ପରବର୍ତ୍ତନ, ଯଦି ଆପଣ ସେ ପରବର୍ତ୍ତନରେ ଭୁଲିଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତନରେ ଭୁଲେଇବାକୁ ପାରିବେ”

ଜୀବନ ଏକ ପରବର୍ତ୍ତନ, ଯଦି ଆପଣ ସେ ପରବର୍ତ୍ତନରେ ଭୁଲିଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତନରେ ଭୁଲେଇବାକୁ ପାରିବେ

“ଜୀବନ ଏକ ପଥର ଖିଲା”

ଜୀବନ ଏକ ପଥର ଖିଲା

“ଜୀବନ ଏକ ଡୋଳତ ଗୋଟିଏ”

ଜୀବନ ଏକ ଡୋଳତ ଗୋଟିଏ

“Life is ପାଇବା, ଆପଣ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବେ ତେବେ ସେତାଇ କରନ ପଡ଼ିବା ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ”

Life is ପାଇବା, ଆପଣ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବେ ତେବେ ସେତାଇ କରନ ପଡ଼ିବା ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ

“ଜୀବନ ଏକାଉଜ ସା”

ଜୀବନ ଏକାଉଜ ସା

“ଯୋଗ୍ୟ ସମୟରେ ତ ସଫଳତା, କୌଣସିନା କିଏ ଏଲୋଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରି କେଉଁ ପାଇବେ ନାହିଁ”

ଯୋଗ୍ୟ ସମୟରେ ତ ସଫଳତା, କୌଣସିନା କିଏ ଏଲୋଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରି କେଉଁ ପାଇବେ ନାହିଁ

“ଜୀବନ ଏକ ଗଭୀର, କୌଣସିନା କିଏ ଏଲା ଆଓଣା”

ଜୀବନ ଏକ ଗଭୀର, କୌଣସିନା କିଏ ଏଲା ଆଓଣା

“Life ପରେମ ବିନ୍ୟଶ ବ୍ୟର୍ଥ ଓ ଭୟାନକ”

Life ପରେମ ବିନ୍ୟଶ ବ୍ୟର୍ଥ ଓ ଭୟାନକ

“ଜୀବନ ଏକ ରହସ୍ୟ, କେଉଁ ଜୀବନ୍ତ”

ଜୀବନ ଏକ ରହସ୍ୟ, କେଉଁ ଜୀବନ୍ତ

“ଜୀବନ କଥା ହେଲା କଥା”

ଜୀବନ କଥା ହେଲା କଥା

“ଜୀବନ ଏକ ସଧାରଣ, ଆନ୍ଦାଜୁ କରି କେଉଁ କିଏ ଜୀବନ ଜୀବେ ନାହିଁ”

ଜୀବନ ଏକ ସଧାରଣ, ଆନ୍ଦାଜୁ କରି କେଉଁ କିଏ ଜୀବନ ଜୀବେ ନାହିଁ

“Life ଏକ ରହସ୍ୟ, ପରେମ ବିନ୍ୟଶ ବ୍ୟର୍ଥ ଓ ଭୟାନକ”

Life ଏକ ରହସ୍ୟ, ପରେମ ବିନ୍ୟଶ ବ୍ୟର୍ଥ ଓ ଭୟାନକ

“ଯଦି ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତନରେ ଭୁଲିପାରେ ତା’ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ଧରଣରେ ପରବର୍ତ୍ତନ ନଥିବା କିଆଁ?”

ଯଦି ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତନରେ ଭୁଲିପାରେ ତା’ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ଧରଣରେ ପରବର୍ତ୍ତନ ନଥିବା କିଆଁ?

“ଜୀବନ ଏକ ବିଶାଲ ଖେଳ”

ଜୀବନ ଏକ ବିଶାଲ ଖେଳ

“Life ଏକ ଦେବଦୂତ, ଜେଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୌରବ ଙ୍କାକୁ ପାଈପାରେ”

Life ଏକ ଦେବଦୂତ, ଜେଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୌରବ ଙ୍କାକୁ ପାଈପାରେ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *