Bhagwan Sab Dekhta Hai Quotes

“Har kisi ki kahani mein Bhagwan ka haath hota hai.”

Har kisi ki kahani mein Bhagwan ka haath hota hai.

“Bhagwan har pal hamare saath hote hain, bas humein unki yaad rakhni chahiye.”

Bhagwan har pal hamare saath hote hain, bas humein unki yaad rakhni chahiye.

“Bhagwan ki den hai sab kuch, bas humein yakeen rakhna chahiye.”

Bhagwan ki den hai sab kuch, bas humein yakeen rakhna chahiye.

“Jab tak hum sachai se jeete hain, Bhagwan hamare saath hote hain.”

Jab tak hum sachai se jeete hain, Bhagwan hamare saath hote hain.

“Bhagwan sab dekhte hain, na sirf hamare karmo ko, balki hamare dil ko bhi.”

Bhagwan sab dekhte hain, na sirf hamare karmo ko, balki hamare dil ko bhi.

“Bhagwan ki rehmat har kisi ke upar hoti hai, bas humein usmein vishwaas rakhna chahiye.”

Bhagwan ki rehmat har kisi ke upar hoti hai, bas humein usmein vishwaas rakhna chahiye.

“Bhagwan ki maya se upar koi nahi, isliye humein hamesha shukriya ada karna chahiye.”

Bhagwan ki maya se upar koi nahi, isliye humein hamesha shukriya ada karna chahiye.

“Jab tak hum sacche raaste par chalte hain, Bhagwan hamesha saath hote hain.”

Jab tak hum sacche raaste par chalte hain, Bhagwan hamesha saath hote hain.

“Bhagwan ke plan mein humari khushi chhupi hoti hai, bas humein vishwaas rakhna chahiye.”

Bhagwan ke plan mein humari khushi chhupi hoti hai, bas humein vishwaas rakhna chahiye.

“Bhagwan ki gati anant hai, isliye humein patience rakhna chahiye.”

Bhagwan ki gati anant hai, isliye humein patience rakhna chahiye.

“Bhagwan ke faisle se behtar koi nahi, isliye humein uspar bharosa rakhna chahiye.”

Bhagwan ke faisle se behtar koi nahi, isliye humein uspar bharosa rakhna chahiye.

“Bhagwan ki kripa har kisi ke upar hoti hai, bas humein usmein vishwaas rakhna chahiye.”

Bhagwan ki kripa har kisi ke upar hoti hai, bas humein usmein vishwaas rakhna chahiye.

“Bhagwan ke plan mein sabka bhala hota hai, isliye humein uspar bharosa rakhna chahiye.”

Bhagwan ke plan mein sabka bhala hota hai, isliye humein uspar bharosa rakhna chahiye.

“Bhagwan sab dekhte hain, isliye humein hamesha sachai par chalna chahiye.”

Bhagwan sab dekhte hain, isliye humein hamesha sachai par chalna chahiye.

“Bhagwan ke faisle ko samajhne ke liye humein patience rakhna chahiye.”

Bhagwan ke faisle ko samajhne ke liye humein patience rakhna chahiye.

“Bhagwan ki kripa ki seema anant hai, bas humein usmein vishwaas rakhna chahiye.”

Bhagwan ki kripa ki seema anant hai, bas humein usmein vishwaas rakhna chahiye.

“Bhagwan ke plan mein sabka bhala hota hai, humein bas uspar bharosa rakhna chahiye.”

Bhagwan ke plan mein sabka bhala hota hai, humein bas uspar bharosa rakhna chahiye.

“Bhagwan har kadam par hamare saath hote hain, bas humein unki yaad rakhni chahiye.”

Bhagwan har kadam par hamare saath hote hain, bas humein unki yaad rakhni chahiye.

“Bhagwan ki den hai sab kuch, bas humein yakeen rakhna chahiye.”

“Bhagwan sab dekhte hain, na sirf hamare karmo ko, balki hamare dil ko bhi.”

“Bhagwan ki rehmat har kisi ke upar hoti hai, bas humein usmein vishwaas rakhna chahiye.”

“Jab tak hum sachai se jeete hain, Bhagwan hamare saath hote hain.”

“Bhagwan sab dekhte hain, isliye humein hamesha sachai par chalna chahiye.”

“Bhagwan ke plan mein sabka bhala hota hai, isliye humein uspar bharosa rakhna chahiye.”

“Bhagwan ki gati anant hai, isliye humein patience rakhna chahiye.”

“Bhagwan ke faisle se behtar koi nahi, isliye humein uspar bharosa rakhna chahiye.”

“Bhagwan ki kripa har kisi ke upar hoti hai, bas humein usmein vishwaas rakhna chahiye.”

“Bhagwan ki maya se upar koi nahi, isliye humein hamesha shukriya ada karna chahiye.”

“Jab tak hum sacche raaste par chalte hain, Bhagwan hamesha saath hote hain.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *